Vi har beviljats medel för att bedriva projektet ”Gården som pedagogisk arena” 2017 - 2020. Projektet är beviljat medel från Upplandsbygd och Jordbruksverket. Syftet med projektet är att utveckla verksamhet som ger en högre livskvalitet och rikare fritid för barn och ungdomar samt skapa en generationsöverskridande mötesplats. Vi arbetar med tre olika teman; aktiv fritid, basdag och temadag. Aktiv fritid riktar sig till barn och ungdomar samt generationen 60+. Basdagen riktar sig till ungdomar som står utanför skola och arbete, vi erbjuder praktik och möjlighet att hitta nya vägar framåt. Temadagen riktar sig mot skolor som vill få möjlighet att flytta skolan till vår arena för en dag och omsätta de teoretiska kunskaperna i praktiken.
 

Vårt mål är att bedriva, pröva och utveckla Gården som pedagogisk arena.

 

Ett projekt som drivs av

FRKK Fjordhästens rid och körklubb i samverkan med Ridskolan på Billby Gård
med medel beviljade av Leader Upplandsbyggd och Jordbruksverket