Gårds-Hästis

Gårds-Hästis på Wenngarn erbjuds som en föreningsdriven fritidsaktivitet. Vårt mål är att få alla barn att trivas och må bra under sin eftermiddag genom att arbeta med en pedagogik i samklang med djur och natur.  En dag på Gårds-Hästis består av att vara ute mycket i stall och natur, ingen skärmtid och genom lek och samvaro träna de sociala förmågorna.
Läs gärna mer på www.gardshastis.se

Generationerna möts  

Vi avser att skapa en Mötesplats där vi möts över gränserna – att mötas flera generationer och samverka och arbeta för integration och kunskapsöverföring generationer emellan

Möta djur och natur

Här möjliggör vi möten med djur och natur i samverkan med andra aktörer.
Då skapar vi tillfällen där barn och unga oavsett bakgrund och framtid får mötas.