Basdag

Basdagen riktar sig till ungdomar som står utanför skola och/eller arbete, vi erbjuder praktik och möjlighet att hitta nya vägar framåt. 

Vi erbjuder handledd, handfast praktik med fokus på här och nu likväl som på framtiden. I projektet finns kompetens för daglig handledning, utbildning och framåtsyfte i form av socialpedagog, ridinstruktör och studie- och yrkesvägledare.
 

Temadag

T
emadagen riktar sig mot skolor som vill få möjlighet att flytta skolan till vår arena för en dag och omsätta de teoretiska kunskaperna i praktiken.